Specifics:
— Automatically finds all installed Adobe products in Applications folder and patches amtlib.framework.
— Manually patches any Adobe application you drop on Adobe Zii Patcher.

If you have Adobe products installed in a directory different from Applications please use the drag and drop mechanism.

If you have Creative Cloud subscription for certain Adobe apps you may not patch these products. Only patch the ones you have no license for.

If you have trial active or expired after patching an app nothing will change in Creative Cloud interface but the program will start without any issues.

Adobe Zii 2019 | Mac OS X

Adobe Zii is a small and useful that helps you forget about all the problems with the registration of all existing Adobe products.

Adobe products compatible CC so far are:
Adobe Illustrator CC 2019
Adobe InCopy CC 2019
Adobe InDesign CC 2019
Adobe Prelude CC 2019
Adobe Premiere Pro CC 2019
Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Media Encoder CC 2019
Adobe After Effects CC 2019 v16.0.1
Adobe Audition CC 2019 v12.0.1
Adobe Bridge CC 2019 v9.0.2
Adobe CC 2019 Character Animator v2.0.1
Adobe Lightroom Classic CC

Description : 

Đây là công cụ tuyệt vời để hỗ trợ bạn active Adobe CC v2014.xx tới 2019.xx mới nhất. Thay vì sử dụng keygen và patch cũ, bạn phải:

  • Yêu cầu chỉnh sữa file hosts
  • Dĩ nhiên không thể cập nhật thông qua Creative Cloud app
  • Cần phải xử lí với cả Creative Cloud app
  • Một vài tính năng trong ứng dụng sẽ bị thiếu.

Khi sử dụng Adobe Zii bạn sẽ giải quyết được:

  • Không yêu cầu chặn file host
  • Updates phần mềm trực tiếp qua Creative Cloud app
  • Không cần xử lí Creative Cloud app, nên bạn có thể cài bất kỳ phần mềm nào của Adobe trực tiếp bằng nó. Dĩ nhiên cài dưới dạng trail và sau đó dùng Adobe Zii để “xử”.
  • Đầy đủ tính năng bên trong ứng dụng như Dehaze, PTS 3D…